Piro Prev XVII Tűzvédelmi Kft.

keresés:ISO logó

tűzoltó készülék

Termékek

Külföldi nyelvű tűzoltó készülékekA külföldről, gépjárművekkel behozott tűzoltó készülékek karbantartásával kapcsolatos kérdéseire, a következő tájékoztatást adom:
A BM OKF azonosítóval (hologrammal) ellátott - tűzoltó készülék karbantartási igazoló - címkét csak a magyar előírásoknak megfelelő tűzoltó készüléken szabad használni. A készüléknek rendelkezni kell a belügyminiszter által kijelölt tanúsítótól származó tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy BM OKF forgalmazási engedéllyel, és a használati információk nyelvezete a felhasználás helyének feleljen meg.


Hogyan ellenőrizzük a CO2 oltót?


1. A készülék forgalomba helyezésével kapcsolatos eljárások rendje nem változott. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatáskörébe utalta (297/2005. (XII.23) Kormány rendelet) a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal hatáskörét, melyet a 110/2003. (VII.24.) Kormány rendelet írt elő. Ennek értelmében a 9/2001. (IV.5.) GM rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezések felett hatóságunk piacfelügyeleti jogkörrel is rendelkezik. A piacfelügyeleti ellenőrzésről igazolást szoktunk kiadni az Önök leírása alapján.
2. Nagynyomású szén-dioxid oltó készülékek karbantartása.
A 121/2004. (X.15.) GKM rendelettel módosított 63/2004 (IV. 27) GKM rendelete szerint a nagynyomású tűzoltó készülékeket a 7.pont b. ábrájába sorolta. Ennek értelmében a 12§ 2/a pontja szerinti besorolás alapján az ellenőrzési ciklusidő: 3 évenként külső, 10 évenként szilárdsági nyomáspróba ellenőrzés. Mindez a CE jelzésű valamint az újraértékelt berendezésekre vonatkozik.
Az újraértékelés a berendezések esetében nem kötelező. A nem újraértékelt berendezések időszakos vizsgálatára a többször módosított, de jelenleg is érvényben levő 14/1998. (XI.27.) GM rendelet 3.5.2. pontja vonatkozik. Szén-dioxid oltó készülékek esetében 5 évenkénti próbanyomást ír elő a rendelet.Kérelmére tájékoztatom, hogy a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I.23.) BM rendelet tűzoltó készülék karbantartásra vonatkozó fejezete értelmében valamennyi széndioxiddal oltó tűzoltó készüléket (mérettől, szabványtól függetlenül) 10 évente kell teljes körű, a nyomáspróbát is magába foglaló karbantartásnak alávetni.
Figyelembe kell venni továbbá, hogy a legtöbb tűzoltó készülék egyben nyomástartó berendezés is, ezért a tűzvédelmi követelmények mellett más előírások is vonatkoznak rá, és valamennyi szabálynak eleget kell tenni. Ha más jogszabály a nyomásból fakadó veszély miatt a nyomáspróbát a tíz évtől eltérő gyakorisággal rendeli el (pl.:CE jelzés nélküli széndioxiddal oltók) mindig a nagyobb biztonságotadó, szigorúbb szabályt kell alkalmazni.