BONPET

japán gyártmányú tűzoltó eszköz
(folyadék alapú)

A BONPET környezetbarát automatikus tűzoltó eszköz alapvető jellemzői:

A BONPET automata tűzoltó eszköz a kitűnő tűzoltási képességeivel, hatékonyságával és kompakt kivitelével a tűzoltás egy új korszakát jelenti. Alkalmazása során nem jelent veszélyt sem az emberre, sem más élő szervezetre, sem a közvetlen közelében lévő - esetleg nagy értékű - berendezésekre, eszközökre. Szélsőséges (változó) időjárási körülmények között is megőrzi oltóképességét, megbízhatóan működik. A vegyszeres oldat - a gyártó tanúsítványa alapján - a megfelelően lezárt üvegampullában 10 évig megőrzi hatékonyságát, karbantartás és minőség-ellenőrzés nélkül.
 

A BONPET használati módjai:

 

1., Automata tűzoltás

A BONPET jellegzetes használati módja:

Az ampullát a hozzá mellékelt tartóval a védeni kívánt térben szerelik fel. Amikor a
keletkező tűz a BONPET ampullát 90oC-ra felmelegíti a vegyszeres oldat
összetevőiből keletkező gáz szétfeszíti a tartály speciális üvegét és az oltóanyag a
lángokon keresztül a tűzre szóródik. Rövid időre fedőréteget képez az égő anyag
felületén, majd elpárolog. A párolgás hőt von el az égéstérből, az elpárolgott
oltóanyag pedig - bomlási és átalakulási folyamati során - 2-3 %-kal csökkenti az
égéstér oxigén tartalmát, továbbá antikatalitikus folyamatokkal megszakítja az égés láncreakcióját.

A fentiek együttes hatásaként a BONPET rendkívül gyorsan (akár másodpercek alatt
is ) eloltja a tüzet.

A kismértékű oxigénelvonás miatt a környezetben lévő élőlények és emberek nem károsodnak.

2., A BONPET közvetlen használata tűzoltó készülékként (mobil oltás)

Előfordul, hogy a tűz nem a BONPET által védett térben keletkezik. A BONPET
ampullát kiemelve a tartójából és a tűzbe, vagy annak közvetlen közelébe dobva
azonnal kifejti oltóhatását. Tűzoltási képessége, hatékonysága ebben az esetben sem
csökken, de gyorsabb a beavatkozás.

Ahol a tűz keletkezésének helye előre nehezen határozható meg, és a tűz gyors
szétterjedésére lehet számítani, felkészülhetnek erre a lehetőségre mobil oltási célokra kihelyezett BONPET ampullákkal (tartódobozban).


3., A BONPET hígítása vízzel

A BONPET töltetét képző vegyszeres oldatot felhasználhatjuk hígítva is. Egy ampulla tartalmát egy vödör (10-12 liter) vízzel elkeverve, hatékonyan javítja a víz
oltási képességét. Ezt a hígított oltóanyagot kell a tűz oltására felhasználni.

Az ampulla a feltörését követően 24 óráig megőrzi hatékonyságát.


A BONPET oltóhatását előidéző kémiai reakciók

A japán gyártmányú BONPET automata tűzoltó eszköz egyedülálló oltóhatását a töltetét képző vegyszeres oldat szabadba jutását követő négyszeres kémiai reakció érvényesülése biztosítja:

Hűtőhatás: A karbamid melegítése során széndioxidra és ammóniára bomlik, jelentős hőmennyiséget elvonva az égéstértől:

CO(NH2)2+H2OÞ CO2+2NH3

Fojtóhatás I.: Az ammónium további termikus bomlása nitrogénre és vízgőzre. Az oxigént a környezeti levegőből veszi (kb.2-3%-ot).

 

4NH3+3O2Þ 2N2+6H2O

 

Fojtóhatás II.: Mivel az oldat nátriumhidrogén-karbonátot is tartalmaz, ami hő hatására nátrium-karbonátra, vízre és széndioxidra bomlik, a fojtóhatást időben stabilan nyújtja el.

2NaHCO3Þ Na2CO3+CO2

Takaróhatás: A kialakult hő hatására a harmadik jelentős adalék a nátrium-szilikát kémiai reakciói fejezik be az égés folyamatát. A nátrium-szilikát szilíciumdioxidra szétesve, a kvarchomok reakcióba lép a nagy affinitás miatt széndioxidot megkötött nátrium-oxiddal és nátrium-szilikát keletkezik, ami üvegszerűen tapad rá az égő anyagra.

SIO2+Na2CO3Þ Na2SIO3+CO2

Az oltás után visszamaradó anyagok nem veszélyesek, elektromos és elektronikai rendszerekben nem okoznak kárt, egyszerűen letisztíthatók.

 

 

A BONPET elhelyezése

Az eszköz különlegessége (a hatékonyság és az ABC oltóképesség mellett) az automatikus oltóképességben van. Elsősorban a helyi tüzek emberi közreműködés nélküli oltásában jeleskedik. Ezeket az előnyöket csak megfelelő módon elhelyezve érhetjük el.

Néhány főbb szempont:

 

Felszereléssel, elhelyezéssel kapcsolatos kérdéseikre részletes információt adunk!

Hova ajánlott?

Az oltási paraméterek és a külföldi tapasztalatok alapján az ajánlott felhasználási területeket az értékek védelmére koncentrálva határozhatjuk meg:

Japánban rendkívüli módon elterjedt a háztartásokban, konyhai tűzhelyek fölé elhelyezve. Nem alkalmazható az eszköz szabadtéren, erősen huzatos helyen, vagy ahol az ampulla üvegdarabjai kárt okozhatnak.

A BONPET -re vonatkozó hatósági igazolások, engedélyek:

1., A Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet (1097 Bp., Gáli út 2-6) által 1995 október 03-án kiállított 7050-172/1995 számú KÖZEGÉSZSÉGÜGYI SZAKVÉLEMÉNY szerint a készítmény rendeltetésszerű használata ellen környezet egészségügyi szempontból kifogás nem merül fel, az eszköz maradékai és göngyölegei kommunális hulladékként kezelhetők. A dokumentum tartalmazza az eszközre vonatkozó tárolási, csomagolási, munkavédelmi, stb. előírásokat.

2., Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala (1097 Bp., Gyáli út 2-6) által 1996. március 11-én kiállított 4662/1995 OTH számú HATÁROZAT a BONPET forgalmazását az egész ország területén engedélyezi.

3., A Belügyminisztérium Tűz- és Polgári Védelmi Országos Parancsnoksága (1064 Bp., Izabella u. 62-64) 1995. július 05-én az eszköz magyarországi forgalomba hozatalát engedélyezte. Az engedély száma: 2-116/130/1995. 1999 július17-én újabb 5 évre meghosszabbította, az új engedély száma: 188/69/1999

4., Biztonsági adatlap. Kiállítás kelte: 1999. 07. 01

5., Megújított engedély érvényessége: 2011. 12. 12.
Kiállította:
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Műszaki Biztonsági Engedélyezési Főosztály, 2006. december. 11.
(1149 Budapest, Mogyoródi út 43.  H-1903 Budapest, Pf.: 314; Tel.: 469-41-12)

Engedélyszám: BM OKF: 618/46/2006

 

Kérdéseikre részletes információt adunk!

 

Összegezve, a japán gyártmányú BONPET automatikus tűzoltó eszköz mellett szóló érvek:

 

Video megtekintése